1966 DLX (blue white)

1966 VW deluxe (blue white)